>>> HAKKIMIZDA
 >>> ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
 >>> POLİTİKAMIZ
ÇYS POLİTİKASI
( ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI )


. İlgili tarafların uygunluk yükümlülükleri, tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.

. Doğal kaynak kullanımını azaltmak, mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelir.

. Uygulama ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda, her sahada en aza indirilir.

. Yatırım kararları alınırken çevresel kıstaslar dikkate alınır.

. Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.

. Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir, bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.

. Acil durum riskleri azaltılmaya çalışılır.

. Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

. ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ’ nin tüm gerekleri yerine getirilir.

01.02.2019
Genel Müdür

 
© Copyright 2016 Ege Mühendislik Ltd. Şti.    Son Güncelleme Tarihi : 6.12.2021
Bu İnternet Sitesi kapsamında yer alan tüm eser, bilgi ve içerik (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, vb.) Ege Mühendislik Ltd. Şti. ait olup,
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.
Herhangi bir ihlal veya izinsiz kullanım durumunda Ege Mühendislik Ltd. Şti. her türlü yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new ColorBox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content